Användarvillkor:

Vänligen läs noggrant igenom följande användarvillkor innan du använder våra tjänster.
  1. Acceptans av villkoren: Genom att använda våra tjänster samtycker du till dessa användarvillkor och förbinder dig att följa dem.
  2. Ålder och behörighet: Du måste vara behörig att ingå i avtal och måste uppfylla den åldersgräns (18 år) som krävs för att använda våra tjänster.
  3. Användning av tjänster: Du förbinder dig att använda våra tjänster enligt gällande lagar och förordningar samt att inte använda dem på ett sätt som kan skada, avbryta, överbelasta eller på annat sätt påverka tjänstens integritet och tillgänglighet.
  4. Innehåll och immateriella rättigheter: Allt innehåll som tillhandahålls genom våra tjänster är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du förbinder dig att respektera dessa rättigheter och inte kopiera, distribuera eller på annat sätt använda eller sprida innehållet utan tillstånd.
  5. Ansvarsfriskrivning: Vi tillhandahåller tjänsterna ”som de är” och friskriver oss från alla garantier och ansvar för skador som kan uppstå genom användningen av tjänsterna.
  6. Ändringar i villkoren: Dessa användarvillkor kan komma att ändras över tid. Eventuella ändringar kommer att publiceras här, och din fortsatta användning av tjänsterna anses utgöra ditt godkännande av ändringarna.
Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner villkoren, vänligen avstå från att använda våra tjänster. Vid frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss på info@aromaticstudiesnordic.se